History of library

Biblioteka Instytutu Romanistyki UW

Początki księgozbioru Biblioteki Instytutu Romanistyki sięgają dawnej biblioteki seminaryjnej istniejącej od roku 1919. Biblioteka gromadzi teksty literackie w języku francuskim z obszarów: Francji. Szwajcarii, Belgii, Afryki, Kanady (Quebec) i ich opracowania krytyczne oraz publikacje z dziedziny językoznawstwa (metodyka i dydaktyka  języka francuskiego oraz jego historia), a także z historii powszechnej, szczególnie obszarów francuskojęzycznych (zwłaszcza historii Francji).

W zbiorach znajdują się publikacje głównie w języku francuskim, także opracowania w innych językach ( w tym w języku polskim) oraz tłumaczenia polskie z literatury francuskojęzycznej.

Na księgozbiór Biblioteki składają się książki, czasopisma, prace magisterskie, ze zbiorów specjalnych – stare druki oraz kasety video.

Zbiory księgozbioru romanistycznego liczą około:

 

Biblioteka Katedry Iberystyki UW

Biblioteka powstała w roku 1972 wraz z powołaniem na Uniwersytecie Warszawskim pierwszej w Polsce Katedry Iberystyki. Na jej księgozbiór złożyły się kolekcje osób prywatnych i różnych instytucji, fundacji oraz towarzystw. Biblioteka przejęła też część księgozbioru zlikwidowanej Biblioteki Wyższego Studium Języków Obcych. Zbiór książek w języku portugalskim powstał głównie dzięki kolekcjom Bohdana Lepeckiego (600 vol.) i Moniki Mirabel (700 vol.)oraz darom przekazanym z Instytutu Kultury Portugalskiej i Fundacji Gulbenkiana (ok. 2000 vol.). Fundacja Gulbenkiana do dzisiaj przesyła do Biblioteki swoje wydawnictwa.

Księgozbiór w języku hiszpańskim zasiliły znaczne dary z Universidad de Autonoma  Mexico, z Ambasady Hiszpańskiej, z Instytutów w Bogocie, Peru i Wenezueli oraz od osób prywatnych, m.in. od Zofii Szleyen (ok. 700 vol.), od ambasadora Argentyny Miguela B. Szelągowskiego oraz prof. Glorii Rokiski z Madrytu.

Biblioteka gromadzi  piśmiennictwo z literaturoznawstwa (teksty i opracowania literackie), językoznawstwa oraz historii i sztuki zarówno Portugalii i Hiszpanii, jak i krajów Ameryki Łacińskiej.

Oddzielny dział zawiera podręczniki do nauki języków: hiszpańskiego, portugalskiego, katalońskiego i baskijskiego.

Na zbiory Biblioteki składają się książki, czasopisma, prace doktorskie i magisterskie oraz zbiory specjalne.

Zbiory księgozbioru iberystyki i portugali styki liczą około

 

Biblioteka Katedry Italianistyki

Biblioteka Katedry Italianistyki UW istnieje od 1983 roku. Została wydzielona z Biblioteki Instytutu Romanistyki UW. Gromadzi przede wszystkim zbiory z dziedziny filologii włoskiej (językoznawstwo i literaturoznawstwo), a także z historii i kultury Włoch. Podstawę księgozbioru stanowi literatura w języku włoskim, italika w innych językach reprezentowane są jedynie w wyborze.

Zbiory księgozbioru italianistyki liczą

 

Zasady organizacji pracy Biblioteki Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW

 

Dziekan Wydziału Neofilologii UW na wniosek kierowników jednostek: Instytutu Romanistyki,  Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich i Katedry Italianistyki powołał w dniu 7 czerwca 2002 r. zbiorczą bibliotekę pod nazwą: Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW z siedzibą przy ul. Oboźnej 8. Jednocześnie zostały zlikwidowane biblioteki zakładowe poszczególnych jednostek.

Umowa z dnia 7 czerwca  2002 r. podpisana przez kierowników jednostek zawiera ustalenia dotyczące funkcjonowania biblioteki ( zał. nr 1).

 

I. Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW

 

Biblioteka gromadzi zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, zbiory specjalne, zbiory audiowizualne) dostosowane do potrzeb pracowników i studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Instytutu Romanistyki UW oraz Katedry Italianistyki UW.

 

1. Księgozbiór iberystyki:              

 • piśmiennictwo z literaturoznawstwa (teksty i opracowania literackie) Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej,
 • piśmiennictwo z zakresu językoznawstwa zarówno Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej,
 • piśmiennictwo z dziedziny historii, kultury  i sztuki zarówno Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej,
 • podręczniki do nauki języków: hiszpańskiego, portugalskiego, katalońskiego, galicyjskiego i baskijskiego,
 • opracowania w innych językach,
 • tłumaczenia polskie z literatury hiszpańskiej, hispanoamerykańskiej, portugalskiej,
 • prace magisterskie wykonane w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich,
 • czasopisma,
 • zbiory audiowizualne.

 

2.  Księgozbiór italianistyki:

 • zbiory z dziedziny filologii włoskiej (językoznawstwo i literaturoznawstwo),
 • zbiory z dziedziny historii i kultury Włoch,
 • italika w innych językach reprezentowane są jedynie w wyborze,
 • podręczniki do nauki języka włoskiego,
 • czasopisma,
 • prace magisterskie wykonane w Katedrze Italianistyki (jedynie informacja katalogowa),
 • zbiory audiowizualne.

 

3. Księgozbiór romanistyki:

 • teksty literackie w języku francuskim z obszarów Francji, Szwajcarii, Belgii, Afryki, Kanady (Quebec) i ich opracowania krytyczne,
 • publikacje z dziedziny językoznawstwa z uwzględnieniem metodyki i dydaktyki języka francuskiego oraz jego historii,
 • publikacje z historii powszechnej w szczególności z obszarów francuskojęzycznych – zwłaszcza historii Francji,
 • opracowania w innych językach,
 • piśmiennictwo dotyczące kultury  i sztuki z zakresu obszarów francuskojęzycznych,
 • tłumaczenia polskie z literatury francuskojęzycznej,
 • podręczniki do nauki języka francuskiego,
 • prace magisterskie wykonane w Instytucie Romanistyki,
 • czasopisma,
 • zbiory audiowizualne.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.