About us

Czytelnia:

 • Z czytelni mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 • Procedura udostępnienia zbiorów:
  • Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym czytelni, pozostałe zbiory zgromadzone w odległych magazynach udostępnione będą na podstawie złożonego zamówienia
  • Czas oczekiwania  na realizację zamówienia ok. 30 min.
  • Zamówienie złożone po godz. 16.00 będzie zrealizowane następnego dnia
  • Poza czytelnię nie wypożycza się m.in.:

1.      wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw z księgozbioru podręcznego czytelni

2.      prac magisterskich oraz wydawnictw na prawach rękopisu

Wypożyczalnia:

 • z wypożyczalni korzystają:
  • Pracownicy i studenci Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Instytutu Romanistyki, Katedry Italianistyki UW
  • Pracownicy i studenci  Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego, Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA), Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (OBTA) , Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) w ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych
 • Maksymalny czas wypożyczenia w zależności od  uprawnień czytelnika zob. niżej regulamin biblioteki dział  Wypożyczalnia pkt. 11
 • Zamówienie złożone po godz. 16.00 będzie zrealizowane następnego dnia.

Od roku akademickiego 2007/2008 w Bibliotece Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW działa komputerowy system wypożyczeń. Dokumentem uprawniającym do wypożyczenia książek jest elektroniczna legitymacja studencka (ELS) lub karta biblioteczna.

Kartę należy wyrobić w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 56/66

Dla osób nie posiadających elektronicznych legitymacji do zapisu potrzebne są:

-ważna legitymacja studencka

-indeks  lub karta wolnego słuchacza

-dowód osobisty z numerem PESEL

 

Zapisy prowadzone są w Wypożyczalni Miejscowej BUW

(poziom 1, stanowisko nr 1-3) od poniedziałku do soboty w godz. 9-20

Opłata za wyrobienie karty bibliotecznej – 9 zł.

Studenci posiadający elektroniczną legitymację studencką wypożyczają książki na podstawie tego dokumentu.

Katalogi

1.      katalog online prowadzony wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego

2.      katalogi kartkowe (księgozbioru iberystyki i portugalski) : alfabetyczny i rzeczowy

Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW informuje, iż nie istnieje możliwość zamawiania książek z katalogu elektronicznego ze strony BUW. W celu wypożyczenia książki należy złożyć zamówienie bezpośrednio w Bibliotece.

Możliwość komentowania jest wyłączona.